Routes in Chelyabinskaya Oblast’

Name Location Type Difficulty Length
Bonifacy Perdovorotov План зимний Pushkinskiy Hiking Medium 33.01 km
andrey govorukhin ЛЭП( 20.06.2014, 9:32) Gradskiy Mountain Biking Medium 99.23 km
Dmitriy Fedoseev Taganay 3 days trip Pushkinskiy Hiking Medium 23.2 km
andrey govorukhin Route, 06.10.2015 21:28:15 Timofeyevka Driving Medium 6861.97 km
andrey govorukhin Route, 17.01.2016 15:46:32 Vitaminnyy Road Cycling Medium 80.29 km
andrey govorukhin Route, 17.01.2016 15:41:37 Yaratkulova Road Cycling Medium 65.65 km
andrey govorukhin Route, 17.01.2016 15:35:32 Yaratkulova Road Cycling Medium 60.33 km
Asya Troyan Larkino canyon Tyulyuk Walking Easy 6.75 km
Asya Troyan Taganay - way to Dvyhglavaya Pushkinskiy Hiking Easy 13.74 km
Asya Troyan Eremel summit Tyulyuk Hiking Medium 13.98 km
Ivan Doldyrin Серпиевка Serpiyevka Hiking Medium 10.29 km
Aleksey Kolesnikov Матрас А-В Topolinaya Alleya Road Cycling Medium 25.53 km
Aleksey Fedotov Иремель-Зюраткуль Tyulyuk Hiking Medium 93.84 km
Bonifacy Perdovorotov taganai plan Pushkinskiy Walking Medium 86.21 km

Search on a map for routes in Chelyabinskaya Oblast’