Routes in Krasnoyarskiy Kray

Name Location Type Difficulty Length
yuri skobelev Route, 15.10.2016 14:16:20 Tartat Driving Easy 30.1 km
Dmitri Slepov Bazaiha_Route Metallistov Mountain Biking Medium 30.85 km
yuri skobelev На Кан через Кедровку Novyy Put’ Adventure Motorbiking Medium 48.44 km
Mikhail Gugnyaev партизанская пещера Verkh-Bazaikha Walking Medium 11.37 km
Dmitri Slepov $ $$$$$$$$$ $$$ $.$$$$$ Kuznetsovo Walking Medium 24.75 km
Oleg Vityuk Route, 28.08.2014 15:52:10 Areyskoye Mountain Biking Hard 20.65 km
Oleg Vityuk Route, 29.08.2014 17:48:15 Areyskoye Mountain Biking Hard 43.23 km
Dmitri Slepov $ $$$$$$$$$ $$$ $.$$$$$ Kuznetsovo Walking Medium 24.75 km
ivan dr.pek мининские столбы Minino Walking Medium 16.17 km
ivan dr.pek VIDOVKA Kordon Namurt Walking Medium 7.87 km
yuri skobelev Через кресты и 4 кпп Zheleznogorsk Adventure Motorbiking Medium 23.38 km
yuri skobelev На Кан через Кедровку Novyy Put’ Adventure Motorbiking Medium 48.44 km
Oleg Vityuk Route, 28.08.2014 15:52:10 Areyskoye Mountain Biking Hard 20.65 km
Oleg Vityuk Route, 29.08.2014 17:48:15 Areyskoye Mountain Biking Hard 43.23 km
Evgenii Zobnin Тропа "1-й переход" Plodovo-Yagodnaya Stantsiya Hiking Easy 1.47 km
Evgenii Zobnin Тропа "2-й переход" Plodovo-Yagodnaya Stantsiya Hiking Easy 1.58 km
Evgenii Zobnin ул. Сады- Биатлонная Vetluzhanka Walking Easy 0.97 km
Evgenii Zobnin Тропа "Дальняя" Plodovo-Yagodnaya Stantsiya Hiking Easy 1.43 km
Evgenii Zobnin Тропа "Гремячая сопка" Akademgorodok Hiking Easy 5.39 km
Evgenii Zobnin Тропа "ГТО" Akademgorodok Hiking Medium 17.61 km

Search on a map for routes in Krasnoyarskiy Kray