Routes in Lipetskaya Oblast’

Name Location Type Difficulty Length
Evgeniy Tarakanovskiy капитанщино -хомутец Kapitanshchino Walking Medium 13.27 km
Evgeniy Tarakanovskiy Троекурово-теплое Troyekurovo Hiking Easy 33.9 km
Evgeniy Tarakanovskiy боевой проезд - аэропорт Posëlok Shakhty Nomer Desyat’ Walking Medium 14.36 km
Evgeniy Tarakanovskiy Станция опытная - 10 шахта Posëlok Shakhty Nomer Desyat’ Walking Medium 12.74 km
Evgeniy Tarakanovskiy карьер обзор Lipetsk Walking Medium 11.57 km
Evgeniy Tarakanovskiy шахты за рудником Kosyrëvka Walking Medium 11.55 km
Evgeniy Tarakanovskiy трек около Бхомутца с торф Bol’shoy Khomutets Walking Medium 21.41 km
Evgeniy Tarakanovskiy Route 29 окт. 2015 г. 15:26:02 Bol’shoy Khomutets Walking Medium 16.07 km
Evgeniy Tarakanovskiy поход 002 готов Bol’shoy Khomutets Walking Medium 33.84 km
Evgeniy Tarakanovskiy жд шлюз сселки город Svobodnyy Sokol Walking Medium 12.55 km
Evgeniy Tarakanovskiy Route, 19.04.2016 16:01:03 Svobodnyy Sokol Walking Medium 17.1 km
Evgeniy Tarakanovskiy дот+ карьер старый Posëlok Shakhty Nomer Desyat’ Walking Medium 20.98 km
Evgeniy Tarakanovskiy за нлмк вдоль водох Kazinka Walking Medium 18.64 km
Evgeniy Tarakanovskiy Ворголы Nizhniy Vorgol Walking Medium 15.4 km
Evgeniy Tarakanovskiy ворголы 3 основной Dernovka Walking Medium 12.97 km
Evgeniy Tarakanovskiy ворголы первый вечер Nizhniy Vorgol Walking Medium 2.86 km
Evgeniy Tarakanovskiy ворголы 3 запасной Dernovka Walking Medium 13.16 km
Evgeniy Tarakanovskiy ворголы 2 день Dernovka Walking Medium 9.5 km

Search on a map for routes in Lipetskaya Oblast’