Routes in Misto Sevastopol’

Name Location Type Difficulty Length
Андрей Василенко Осмотр Водопада Peredove Hiking Hard 4.41 km
Андрей Василенко БСТ Узунджа Козырек Kolkhozne Hiking Medium 12.98 km
Андрей Василенко Новобобровка-Родниковское Rodnykivs’ke Hiking Medium 13.07 km
Андрей Василенко Родниковское-Байдары Rodnykivs’ke Hiking Hard 26.9 km
Олег Б Новобобровка - Ай-Димитрий Kolkhozne Walking Medium 5.63 km
yaki yakoff Маршрут, 18.07.2017 13:36:47 Pavlivka Mountain Biking Hard 84.53 km
Андрей Василенко Viezd na Gasfortovskoe ozero Nizhniy Chorgun’ Other Easy 0.86 km
Андрей Василенко 17 km Nizhniy Chorgun’ Other Easy 0.24 km
Vladimir Skvortsov Canyoning Chernaya River Nizhniy Chorgun’ Hiking Hard 14.44 km
Vladimir Skvortsov Hiking Kush-Kaya Tylove Hiking Medium 5.36 km
Artem Tkachev ЧерноречьеФатьмаШулдан Alsu Walking Hard 34.6 km
Dmitry Los 141205 Черноречье-Передовое Peredove Walking Medium 15.22 km

Search on a map for routes in Misto Sevastopol’