Routes in Mount Athos

Name Location Type Difficulty Length
Roman Rogozhin Athos Esphigmenou_Hilandar Monoxilítai Walking Medium 2.82 km
Roman Rogozhin Athos Zographou_Konstamonitou Karyes Walking Medium 3.55 km
Roman Rogozhin Athos Vatopedi_Esphigmenou Skíti Agíou Dimitríou Walking Medium 9.41 km
Roman Rogozhin Athos Zographou_St.Georgy Karyes Walking Medium 0.65 km
Roman Rogozhin Athos Konstamonitou_Dochiariou Skíti Agíou Dimitríou Walking Medium 4.6 km
Roman Rogozhin Athos Dochiariou_Xenophontos Skíti Xenofóntos Walking Medium 1.4 km
Roman Rogozhin Athos_Xenophontos_Panteleimonos Skíti Xenofóntos Walking Medium 3.55 km
Roman Rogozhin Athos AgiouPavlou_M.Athos Neá Skíti Walking Hard 8.85 km
Roman Rogozhin Athos Vatopedi_Esphigmenou Skíti Agíou Dimitríou Walking Medium 9.41 km
G top PANTOKRATOROS-PROF HLIAS Skíti Profítou Ilioú Walking Medium 1.73 km
G top PANTOKRATOROS-PROF HLIAS Skíti Profítou Ilioú Walking Medium 1.73 km
Milenko Mekić Kareja - Isposnica SV.Save 16 Aug 2015 09:13:03 Karyes Walking Medium 2.79 km

Search on a map for routes in Mount Athos