Routes in Nizhegorodskaya Oblast’

Name Location Type Difficulty Length
Alexander Albutov Березы-Пурех Mitenikha Mountain Biking Medium 27.1 km
Alexey Kalashnikov hiking through forest lakes, 60km Chernukha Walking Easy 59.02 km
Александр Калинкин Плавучее Болото 18/09/2015 Gnilitskiye Dvoriki Adventure Motorbiking Easy 83.3 km
Александр Калинкин ПИКИНСКИЙ КАРЬЕР Nizhniy Novgorod Adventure Motorbiking Medium 56.86 km
Alexander Albutov hahaly-monast-lykovo Krasnoye Pleso Mountain Biking Medium 53.52 km
Alexander Albutov hahaly-kon'-eldezh-svetloyar Krasnoye Pleso Mountain Biking Hard 92.46 km
Alexander Albutov hahaly-telky-svetloyar Krasnoye Pleso Mountain Biking Medium 87.91 km
Alexander Albutov galibiha-lyunda Galibikha Mountain Biking Medium 77.08 km
Alexander Albutov galybiha-oz_svetloe Galibikha Mountain Biking Medium 117.24 km
Alexander Albutov Basa_kucha-Kerzenetc Dal’niy Mountain Biking Medium 49.76 km
Alexander Albutov B_orly-kucha-zaskoch Bol’sheorlovskiy Mountain Biking Medium 72.64 km
Alexander Albutov rustay-yamnevo Rustay Mountain Biking Medium 82.85 km
Alexander Albutov semenov-rustay Sutyr’ Mountain Biking Medium 42.31 km
Alexander Albutov ryzhan-kuzmiyar Raznezh’ye Mountain Biking Very Hard 106.93 km
Alexey Kalashnikov Route, Aug 26, 2015 10:22:17 AM Frolishchi Walking Medium 80.1 km

Search on a map for routes in Nizhegorodskaya Oblast’