Routes in Nizhegorodskaya Oblast’

Name Location Type Difficulty Length
Alexander Albutov Березы-Пурех Mitenikha Mountain Biking Medium 27.1 km
Oleg Kharitonov За водой Khabarskoye Walking Medium 2.79 km
Oleg Kharitonov За водой Khabarskoye Walking Medium 2.79 km
Александр Калинкин Кащенко - Ока 31.05.2015 Lyakhovo Adventure Motorbiking Medium 165.5 km
Александр Калинкин Крыло №2 14/09/2015 Gnilitskiye Dvoriki Adventure Motorbiking Medium 62.64 km
Oleg Volnov Route, 25 мая 2016 19:35:00 Dubënki Walking Medium 1.96 km
Олег Гусев родник15.05.2016 6:23:52 Sartakovo Walking Medium 88.14 km
Александр Калинкин Кащенко - Ока 31.05.2015 Lyakhovo Adventure Motorbiking Medium 165.5 km
Александр Калинкин Крыло №2 14/09/2015 Gnilitskiye Dvoriki Adventure Motorbiking Medium 62.64 km
Alexey Kalashnikov hiking through forest lakes, 60km Chernukha Walking Easy 59.02 km
Александр Калинкин Плавучее Болото 18/09/2015 Gnilitskiye Dvoriki Adventure Motorbiking Easy 83.3 km
Александр Калинкин ПИКИНСКИЙ КАРЬЕР Nizhniy Novgorod Adventure Motorbiking Medium 56.86 km
Oleg Volnov Route, 25 мая 2016 19:35:00 Dubënki Walking Medium 1.96 km
Олег Гусев родник15.05.2016 6:23:52 Sartakovo Walking Medium 88.14 km
Alexander Albutov hahaly-monast-lykovo Krasnoye Pleso Mountain Biking Medium 53.52 km
Alexander Albutov hahaly-kon'-eldezh-svetloyar Krasnoye Pleso Mountain Biking Hard 92.46 km
Alexander Albutov hahaly-telky-svetloyar Krasnoye Pleso Mountain Biking Medium 87.91 km
Alexander Albutov galibiha-lyunda Galibikha Mountain Biking Medium 77.08 km
Alexander Albutov galybiha-oz_svetloe Galibikha Mountain Biking Medium 117.24 km
Alexander Albutov Basa_kucha-Kerzenetc Dal’niy Mountain Biking Medium 49.76 km

Search on a map for routes in Nizhegorodskaya Oblast’