Routes in Tsuen Wan District

Name Location Type Difficulty Length
Danny Chan 川龍走下花山 Tsuen Wan Hiking Easy 9.63 km
Lam Wai Yi UTMT-TTF 115 Tsuen Wan Trail Running Hard 96.24 km
Andy Ting 青衣郊遊徑+ 三支香 Tsuen Wan Hiking Hard 6.08 km
Tomi C 石龍拱 18/02/2017 Tsuen Wan Hiking Medium 7.26 km
Sunny Leung 油柑頭至汀九引水道 Tsuen Wan Walking Medium 4.6 km
Sunny Leung 荃錦公路-下花山 Tsuen Wan Walking Medium 4.54 km
Sunny Leung 油柑頭至汀九引水道 Tsuen Wan Walking Easy 4.6 km
Bo Song 元荃古道半段-深井 Tsuen Wan Hiking Medium 8.63 km
Bo Song 元荃古道全段 Tsuen Wan Hiking Medium 11.82 km
D T 禾秧山>鉛礦坳>草山頂>大埔滘 Tsuen Wan Hiking Medium 20.04 km
Raymond Tang 青衣自然徑 2012-10-06 Tsuen Wan Hiking Medium 3.16 km
Raymond Tang 元荃古道半行 - 深井 2013-01-19 Tsuen Wan Hiking Medium 9.04 km
Jef Wong 荃灣 元荃古道 大棠, 24 Nov 2013 Tsuen Wan Hiking Easy 12.69 km
Andy Chu 2014-03-15 荃灣 元荃古道 大棠 Tsuen Wan Hiking Easy 13.12 km
Andy Chu 2014-09-05 荃灣 屯門 荃灣 Tsuen Wan Road Cycling Medium 36.57 km
D T 石天門>相恩石林>禾秧石林 Tsuen Wan Hiking Medium 10.21 km
Matthew Mok Tai Mo Shan x 2 Tsuen Wan Hiking Hard 25.96 km

Search on a map for routes in Tsuen Wan District