Routes in Tsuen Wan District

Name Location Type Difficulty Length
Danny Chan 川龍走下花山 Tsuen Wan Hiking Easy 9.63 km
Lam Wai Yi UTMT-TTF 115 Tsuen Wan Trail Running Hard 96.24 km
Andy Ting 青衣郊遊徑+ 三支香 Tsuen Wan Hiking Hard 6.08 km
Tomi C 石龍拱 18/02/2017 Tsuen Wan Hiking Medium 7.26 km
Sunny Leung 油柑頭至汀九引水道 Tsuen Wan Walking Medium 4.6 km
Sunny Leung 荃錦公路-下花山 Tsuen Wan Walking Medium 4.54 km
Sunny Leung 油柑頭至汀九引水道 Tsuen Wan Walking Easy 4.6 km
ping law War Relics Route, 2017/3/29 上午9:15:22 Tsuen Wan Hiking Medium 9.39 km
ping law War Relics Track170409Follow_Route17/3/29 Tsuen Wan Hiking Medium 9.95 km
ping law PLAW TsingYi Route, 2017/5/3 上午7:07:32 Tsuen Wan Hiking Medium 11.36 km
Hong Kee 妙高台禾秧山 Tsuen Wan Walking Medium 16.15 km
Kenny Chan CCC-like 2017 Tsuen Wan Hiking Very Hard 47.41 km
Hong Kee 環走三花山 Tsuen Wan Hiking Medium 9.17 km
tim tang 2016 RHK 200 R2 on GPSies.com Tsuen Wan 10 Medium 198.74 km
Bo Song 元荃古道半段-深井 Tsuen Wan Hiking Medium 8.63 km
Bo Song 元荃古道全段 Tsuen Wan Hiking Medium 11.82 km
Lam Wai Yi UTMT-TTF 115 Tsuen Wan Trail Running Hard 96.24 km
Hong Kee 妙高台禾秧山 Tsuen Wan Walking Medium 16.15 km
Jason Ip 田夫仔 21/2/2015 Tsuen Wan Walking Medium 8.69 km
D T C 禾秧山>鉛礦坳>草山頂>大埔滘 Tsuen Wan Hiking Medium 20.04 km

Search on a map for routes in Tsuen Wan District