Routes in Kaluzhskaya Oblast’

Name Location Type Difficulty Length
Kos Forest 19.11.2016 natrope.com Dobrino Hiking Medium 32.63 km
Aleksey Semenov Калуга - Вырка Romodanovskiye Dvoriki Mountain Biking Easy 24.36 km
Aleksey Semenov Калуга - Груздовский карьер Sosnovyy Bor Mountain Biking Medium 30.29 km
Aleksey Semenov Калуга - Кольцовские пещеры Kaluga Road Cycling Medium 55.65 km
Ssmanhardcore Ss Маршрут, 02.07.2018 11:09:04 Kolykhmanovo Kayak / Canoe Easy 121.73 km
Ssmanhardcore Ss Маршрут, 04.07.2018 10:14:26 Kolykhmanovo Kayak / Canoe Medium 49.54 km
Sergey P Дом - Груздовский карьер Likhun Mountain Biking Easy 17.36 km
Serg Ivanov Урочище Куровка - Алексин Plyuskovo Mountain Biking Medium 46.03 km

Search on a map for routes in Kaluzhskaya Oblast’