Routes in Nizhegorodskaya Oblast’

Name Location Type Difficulty Length
Alexander Albutov Березы-Пурех Mitenikha Mountain Biking Medium 27.1 km
Oleg Kharitonov За водой Khabarskoye Walking Medium 2.79 km
Less Grossman Керженские деревни. Kerzhenskiy Hiking Medium 20.64 km
Jay Taylo дорога идиотов Pustyn’ Mountain Biking Medium 34.18 km
Jay Taylo Маршрут по реке "Керженец" Rustay Kayak / Canoe Easy 68.87 km
Oleg Kharitonov За водой Khabarskoye Walking Medium 2.79 km
Александр Калинкин Кащенко - Ока 31.05.2015 Lyakhovo Adventure Motorbiking Medium 165.5 km
Александр Калинкин Крыло №2 14/09/2015 Gnilitskiye Dvoriki Adventure Motorbiking Medium 62.64 km
Oleg Volnov Route, 25 мая 2016 19:35:00 Dubënki Walking Hard 1.96 km
Олег Гусев родник15.05.2016 6:23:52 Sartakovo Walking Medium 88.14 km
Alexander Albutov дубровка-светлое Dubovka Mountain Biking Easy 49.16 km
Alexander Albutov down_kerzhenetc Pereryvy Mountain Biking Easy 30.87 km
Alexander Albutov hahaly-velikusha-svetloyar Krasnoye Pleso Mountain Biking Easy 78.44 km
Alexander Albutov завод-елдеж Zavod Mountain Biking Easy 24.56 km
Alexander Albutov gogolyatnik Penyaksha Mountain Biking Easy 11.42 km
Alexander Albutov люнда-2 Yevdokimovo Mountain Biking Easy 19.97 km
Alexander Albutov east_of_kerzhenetc Pereryvy Mountain Biking Easy 79.18 km
Alexander Albutov ламна-куча-ламна Pereryvy Mountain Biking Easy 32.58 km
Alexander Albutov mih-dorogucha-ryzhan Raznezh’ye Mountain Biking Easy 85.85 km
Александр Калинкин Кащенко - Ока 31.05.2015 Lyakhovo Adventure Motorbiking Medium 165.5 km

Search on a map for routes in Nizhegorodskaya Oblast’