Routes in Orenburgskaya Oblast’

Name Location Type Difficulty Length
Dmitry Posledov Orenburg-Priuralskiy Krasnyy Ugolok Mountain Biking Medium 47.05 km
Dmitry Posledov Покровка - Черноречье Chernorechenskoye Mountain Biking Medium 17.36 km

Search on a map for routes in Orenburgskaya Oblast’