Routes in Samarskaya Oblast’

Name Location Type Difficulty Length
 Veter Russia_SamObl_ZimaLizhy_zaVolgu_Shmidta_Vypolzovs Samara Skiing Medium 17.85 km
serzh Dorohow Route, 16.05.2017 14:22:26 Posëlok Shmidta 10 Medium 15.34 km
Dmitriy Fedoseev Route, 30.05.2015 20:08:32 Zhigulevsk Walking Medium 25.72 km
Dmitriy Fedoseev Route, 30.05.2015 20:08:32 Zhigulevsk Walking Medium 25.72 km
Dmitriy Fedoseev Racheyskie apls Peredovoy Mountain Biking Medium 29.79 km
Dmitriy Fedoseev From Komsa to Avtozavod Komsomol’skiy Mountain Biking Easy 11.44 km
Dmitriy Fedoseev Witch lake Zhigulevsk Mountain Biking Easy 13.84 km
Dmitriy Fedoseev Stepan Razin' cave Valy Mountain Biking Medium 28.85 km
Dmitriy Fedoseev From togliatty to Yagodnoe Primorskiy Road Cycling Medium 24.05 km
Dmitriy Fedoseev Zhigulevsk rocks Zhigulevsk Mountain Biking Hard 2.72 km
Dmitriy Fedoseev Solonets-Askuly-Ermakovo Voykov Mountain Biking Medium 45.24 km
Dmitriy Fedoseev Fedorovka-Grushinskiy Piskaly Mountain Biking Medium 15.62 km
Dmitriy Fedoseev Samarskayia Luka Marathon Shiryayevo Mountain Biking Medium 65.93 km
Dmitriy Fedoseev Mouranskiy forest Muranka Mountain Biking Medium 46.43 km
Dmitriy Fedoseev Vinnovka-Shelehmet Vinnovka Mountain Biking Medium 38.09 km
Dmitriy Fedoseev XCO route in Zagorodniy Park Samara Mountain Biking Very Hard 2.14 km
Dmitriy Fedoseev from Komsa tp Tashelka Komsomol’skiy Road Cycling Medium 55.03 km

Search on a map for routes in Samarskaya Oblast’