Routes in Yaroslavskaya Oblast’

Name Location Type Difficulty Length
Evgeny Semenov На велосипеде около Пахмы Churilkovo Mountain Biking Easy 18.08 km
Serg Ivanov Дмитриановское, 01.07.2016 22:55:30 Dmitrianovskoye Mountain Biking Medium 49.52 km
Serg Ivanov Итларь 18 июня 2016 г., 1:09 Itlar’ Mountain Biking Medium 42 km

Search on a map for routes in Yaroslavskaya Oblast’