Mountain Biking
Mountain Biking

Turriaco - Sela na Krasu 02/09/17
Mountain Biking route in Gorizia, Provincia di Gorizia, Friuli Venezia Giulia, Italy

 

Price: Free

Shortcode: Sistiana0020
No Reviews
Length: 42.63 miles
Surface: Smooth
Difficulty: Medium
 

The publisher has not added any attributes to this route.
Loading...

Other routes nearby

  Name Location Type Difficulty Length
Alfio Bruni Gorizia - Sistiana Gorizia Road Cycling Easy 18.84 miles
Alfio Bruni Gorizia - N.Gorica Gorizia Road Cycling Easy 24.62 miles
Alfio Bruni Isonzo Ronchi Gorizia Mountain Biking Easy 26 miles
Alfio Bruni Korada Sabotino Gorizia Mountain Biking Easy 29.58 miles
Alfio Bruni Iudrio-Farra Gorizia Mountain Biking Easy 28.46 miles
Alfio Bruni Borgnano - Gorizia Gorizia Mountain Biking Easy 25.95 miles

Altitude Profile