Mountain Biking
Mountain Biking

Lisi Lake Ridge
Mountain Biking route in Tbilisi, Georgia

 

Price: Free

No Reviews
Length: 7.69 miles
Surface: Rough
Difficulty: Medium
 
  • dog friendly

Altitude Profile