Medium
9.05 miles
5360 feet
 

hiking to Boukreev peak via Lesnoy pass to Koturbulak valley